Statistica dla studentów


Jeśli jesteś studentem / studentką wydziału BiOŚ i chcesz mieć program Statistica do użytku domowego:

  • Zarejestruj się jako użytkownik programu Statistica na stronie:
    http://www.statsoft.pl/Site_License/loE6517ul.php
    Przy rejestracji w polu "E-mail" formularza podaj uczelniane konto pocztowe w domenie edu.uni.lodz.pl. (taki sam jak login do USOSweb).

  • Czekaj na e-mail od administratora licencji STATISTICA, który poda klucze instalacyjne i adres, skąd należy pobrać plik instalatora. E-mail zostanie wysłany na Twoje konto pocztowe w domenie edu.uni.lodz.pl.