Programy Microsoft – wydziałowa licencja DreamSpark Premium


Programy Microsoft – wydziałowa licencja DreamSpark Premium
22 Kwiecień 2015

Wydział nasz zakupił licencję Microsoft DreamSpark for Academic Institutions: Microsoft software for learning, teaching and research dla jednostek typu STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) na niektóre programy Microsoft wykorzystywane do celów dydaktycznych i naukowych. Oprogramowania wykorzystywane może być tylko do celów dydaktycznych i badawczych niekomercyjnych, wykorzystanie do celów dydaktycznych oznacza, że program będzie używany przez studentów podczas zajęć, pakiet obejmuje m.in. wszystkie systemy operacyjne MS Windows system operacyjny MS Windows może posłużyć jako podstawa do instalacji bardziej zaawansowanego programu Microsoft „nauczanego” lub wykorzystywanego do badań (np. Microsoft Access, …), pobranie systemu operacyjnego jedynie w celu uruchomienia komputera bądź zainstalowania na nim tylko innego oprogramowania firmy konkurencyjnej (np. STATISTICA, …) będzie traktowane, jako niezgodne z Licencją, z pakietu Microsoft Office licencja nie obejmuje aplikacji Word, Excel, PowerPoint, licencja obejmuje aplikację Microsoft Access do tworzenia i zarządzania bazą danych, licencja nie zezwala na wykorzystywania programów do celów administracyjnych, budowy/rozbudowy infrastruktury LAN, komercyjnych, licencja działa do połowy 2017 r. z możliwością przedłużenia.