Sekcja Mykologiczno-Algologiczna


Sekcja Mykologiczno-Algologiczna powstała pod koniec 2015 roku z inicjatywy studentów z kierunków Biologii, Biomonitoringu oraz Ochrony Środowiska z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Łódzkim. Sekcja jest członkiem Studenckiego Koła Naukowego Biologów UŁ i funkcjonuje pod auspicjami Katedry Algologii i Mykologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, UŁ. Do najważniejszych zadań sekcji należy popularyzacja nauk biologicznych, zwłaszcza informacji z zakresu badań mykologicznych, ekologicznych, algologicznych, a także promowanie postaw proedukacyjnych i proekologicznych.

Przejście do strony Studenckiego Koła Naukowego Sekcji Mykologiczno-Algologicznej.