Wydziałowa Rada Samorządu Studentów


Wydziałowa Rada Samorządu Studentów - WRSS

W razie jakichkolwiek spraw, problemów, zapytań kontaktujcie się z WRSS pod adresem e-mailowym: wrss(at)acer.biol.uni.lodz.pl

Członkowie WRSS:

Aleksandra Woltyńska, Przewodnicząca, Mikrobiologia, II rok II, alekswolt28@gmail.com

Julia Laskarys, Wice-przewodnicząca, Mikrobiologia, II rok II, jlaskarys@gmail.com

Monika Litwinowicz, Wice-przewodnicząca, Biotechnologia, III rok I, litwinowicz1e@gmail.com

Wojciech Bajger, Sekretarz, Mikrobiologia, II rok II, wojciech.bajger@protonmail.com,

Dominik Lenart, Członek rady, Mikrobiologia, II rok II, lenart_dominik@wp.pl

Agata Litwinowicz, Członek rady, Mikrobiologia, II rok II, litwinowicz.agata@gmail.com

Jagoda Malec, Członek rady, Biotechnologia, III rok I, jagodamalec@o2.pl

Paulina Makowska, Członek rady, Biotechnologia, III rok I, paulina.mako@gmail.com

Magdalena Głaczyńska, Członek rady, Mikrobiologia, II rok II, madllen3@gmail.com

Marta Zygmunt, Członek rady, Mikrobiologia, I rok II, martaazygmunt@gmail.com

Wojciech Kropiwnicki, Członek rady, Mikrobiologia, II rok II, wojciech.kropiwnicki@protomail.com

Estera Jachowicz, Członek rady, Mikrobiologia, II rok II, estera.jachowicz@gmail.com

Wydziałowa Komisja stypendialno-socjalna obraduje raz w miesiącu we wtorki od godziny 10.00 w dziekanacie wydziału BiOŚ w poniżej podanych terminach:
06.12.2011, 10.01.2012, 07.02.2012, 06.03.2012, 03.04.2012, 08.05.2012