Dzisiaj jest:

Sekcja Biochemiczna Koła Naukowego Biologów SBKNB zrzesza studentów Biochemii zainteresowanych szeroko pojętš problematykš biochemicznš. Staramy się aby przynajmniej raz w miesišcu odbywajały się nasze spotkania, na których studenci lub zaproszeni goœcie prezentujš najnowsze wiadomoœci
ze œwiata nauki lub zagadnienia, które sš ich pasjš.

Zapraszamy wszystkich do częstego odwiedzania naszej strony, a zainteresowanych do przystšpienia do naszego Koła i uczestnictwa w spotkaniach odbywajšcych się w sali seminaryjnej Instytutu Biochemii 3 i pokoju Bch50 (budynek D).

Opiekunem Koła jest Pan dr hab. Paweł‚ Nowak, prof. nadzw. UŁ

Najbliższe zebranie Studenckiego Koła Biochemicznego odbędzie się:
21 paŸdziernika 2014 roku w sali Bch50 budynku D o godzininie 17:00


Goœcimy w laboratoriach Katedry Biochemii Ogólnej

poprzedne zdjęcie 4 następne zdjęcieUŁ

BiOS bio forum PTBioch Postępy biiochemii