Logo-konferencji

Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów Nauk o Życiu

WAŻNE - OPŁATY!!!!
Szanowni Państwo,
z uwagi na liczne błędy popełniane przy dokonywaniu opłat bardzo prosimy przed dokonaniem wpłaty uważnie przeczytać instrukcję zamieszczoną w zakładce "OPŁATA".
Inna instrukcja jest dla osób z UŁ i inna dla osób spoza naszej uczelni.

Uczestnicy zakwalifikowani do wygłoszenia referatu proszeni są o przygotowanie prezentacji w programie PowerPoint™. Uniwersytet Łódzki dysponuje pakietem MS Office 2007. Prelegenci proszeni są o przygotowanie prezentacji w dopuszczalnych wersjach z rozszerzaniami .ppt, .pptx lub .pdf.

Prezentacja powinna zostać przesłana Organizatorowi najpóźniej 3 dni przed datą Konferencji na adres e-mail: abstrakty.bioopen@gmail.com Wszelkie zmiany dotyczące prezentacji pracy powinny zostać zgłoszone Organizatorowi najpóźniej w dniu poprzedzającym prezentację.

Każdą prezentację wygłasza jeden z Autorów pracy wskazany uprzednio w formularzu rejestracyjnym. Czas przeznaczony dla 1 osoby to maksymalnie 15 minut łącznie z pytaniami, co w praktyce oznacza, że prezentacja powinna trwać około 10 – 12 minut.

Uczestnicy zakwalifikowani do sesji plakatowej powinni przygotować plakat w preferowanym formacie B1 (100x70 cm) w układzie pionowym.


Informujemy także, że w związku z przedłużony terminem rejestracji przesuwamy także termin dokonywania opłat za udział w konferencji do 25 marca 2016r.
Komitet Organizacyjny

Doktorancie, Młody Naukowcu!

W związku z sukcesem, jakim okazała się być I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu BioOpen 2015, mamy zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na drugą edycję tego wydarzenia naukowego. W dniach 12-14 maja 2016 r, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego po raz drugi stanie się miejscem prezentacji dokonań licznych zespołów badawczych, wymiany cennych doświadczeń oraz demonstracji osiągnięć młodych doktorantów. Na Konferencji wystąpią wybitni goście ze świata nauki oraz młodzi naukowcy z całego kraju.

Podobnie jak przed rokiem pozostajemy otwarci na różnorodność tematyczną, dążąc do zorganizowania inspirującego spotkania, wzbogacającego uczestników o wiedzę z zakresu szeroko rozumianych Nauk o Życiu.
W tym roku proponujemy 4 sesje tematyczne:

Podczas dni konferencyjnych odbędą się wykłady zaproszonych gości, sesje referatowe oraz sesje plakatowe uczestników. Ponadto w trakcie trwania BioOpen swoje usługi i produkty zaprezentują znane i cenione firmy z branży life science. Nie zabraknie również atrakcji integrujących środowisko młodych naukowców.

Miło nam poinformować, że uczestnicy BioOpen_2016 mają możliwość bezpłatnego opublikowania artykułu pokonferencyjnego w czasopiśmie Folia Biologica et Oecologica. Zainteresowanych odsyłamy do zakładki Artykuł pokonferencyjny, gdzie znajdują się wszelkie dane na temat czasopisma oraz zasad zgłaszania manuskryptów.

Zapraszamy na nasz profil na facebooku.

Pozdrawiamy,
Komitet Organizacyjny

LOGO LOGO