Logo-konferencji

Zaproszeni goście

Prof. Wojciech Makałowski, Ph.D.
Instytut Bioinformatyki
Uniwersytet Muenster, Niemcy

Wykład Plenarny
Wykład: „Skarb ukryty w genomie"

Zainteresowania Profesora Makałowskiego obejmują biologię molekularną ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji na poziomie genomu. W swoich badaniach porusza kwestię elementów transpozycyjnych (transpozonów) oraz ich wpływu na genom gospodarza. Jest również pasjonatem historii nauki oraz filozofii nauki. W swojej karierze naukowej brał udział w wielu spektakularnych, międzynarodowych projektach, m.in. zsekwencjonowanie i analiza genomu Drosophilla lub stworzenie H-Invitational Database (H-InvDB), czyli zintegrowanej bazy danych dotyczącej genów człowieka oraz transkryptów. Obecnie jest kierownikiem Instytutu Bioinformatyki na Uniwersytecie Muenster w Niemczech (http://bioinformatics.uni-muenster.de/home/index.hbi).Wcześniej pracował na Uniwersytecie stanowym w Pensylwanii, w National Center for Biotechnology Information, oraz Uniwersytecie w Montrealu. Tytuł doktora uzyskał na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wcześniej na tej samej uczelni studiował biologię i filozofię.Dr hab. Maciej Bartos
Katedra Badania Różnorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki

sesja „Ekologia i Ochrona Środowiska”
Wykład: „Czy przędze pajęcze to biomateriał przyszłości?

Dr hab. Maciej Bartos specjalizuje się w badaniach poświęconych elastyczności behawioralnej, procesom poznawczym i uczeniu się bezkręgowców, w szczególności pająków. Jego główne osiągnięcia badawcze dotyczą rozpoznania mechanizmów analizy informacji wzrokowej i podejmowania decyzji w trakcie polowania przez polifagiczne pająki skaczące, a także roli wieku i doświadczenia w kształtowaniu się zachowań łowieckich tych zwierząt. Dr hab. Maciej Bartos angażuje się w różnorodne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim, był m.in. członkiem wyprawy zorganizowanej przez BBC badającej przystosowania wysokogórskich pająków zasiedlających lodowce w Himalajach. Jest członkiem European Arachnological Society, International Society of Arachnology i sekretarzem Komitetu Zoologii PAN.Prof. dr hab. Jarosław Dziadek
Pracownia Genetyki i Fizjologii Mycobacterium
Instytut Biologii Medycznej
Polskiej Akademii Nauk

sesja „Biologia Molekularna”
Wykład: „Molekularne podstawy lekooporności prątków gruźlicy - dlaczego potrzebujemy nowych leków

Zainteresowania naukowe Profesora Jarosława Dziadka koncentrują się na identyfikacji białek uczestniczących w procesie podziału komórek prątków M. tuberculosis, enzymów biotransformacji związków steroidowych, enzymów biosyntezy kwasów nikolowych, czy białek procesów naprawy DNA oraz ich roli jako potencjalnych tarczy dla leków przeciwgruźliczych. Prof. Jarosław Dziadek stopień naukowy doktora uzyskał na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień w tym Stypendium Fulbright'a, czy nagrody Komitetu Mikrobiologii PAN im. Basalika za najlepsze prace mikrobiologiczne zrealizowane w polskich laboratoriach, opublikowane w roku 2009. W swym dorobku może poszczycić się stażami w renomowanych jednostkach naukowych w Japonii, Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych. Obecnie obejmuje stanowisko kierownika pracowni Genetyki i Fizjologii Mycobacterium Instytutu Biologii Medycznej Państwowej Akademii Nauk w Łodzi.Dr hab. inż. Joanna Leszczyńska
Instytut Podstaw Chemii Żywności
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Politechnika Łódzka

sesja „Fizjologia i Biotechnologia Roślin”
Wykład: „Związki biologicznie aktywne w roślinach"

Dr hab. inż. Joanna Leszczyńska jest prezesem Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności oraz kierownikiem zespołu Analityki Żywności i Środowiska na Politechnice Łódzkiej. Zainteresowania naukowe Pani Doktor koncentrują się m.in. na nowoczesnych metodach analizy związków biologicznie czynnych występujących w żywności pochodzenia roślinnego. Zespół Doktor Leszczyńskiej zajmuje się badaniem immunoreaktywności składników żywności i jej zmian w przebiegu procesów technologicznych oraz alergenami występującymi w produktach spożywczych pochodzenia roślinnego. Ponadto celem badań prowadzonych przez Panią Doktor jest poznanie mechanizmów obronnych roślin w odpowiedzi na stres abiotyczny oraz jego wpływu na jakość żywności. W ramach współpracy międzynarodowej z zespołem pracowników naukowych z Politechniki Cypryjskiej, dr hab. inż. Joanna Leszczyńska koordynuje etap badań obejmujący analizę związków pochodzenia roślinnego o wysokim potencjale alergennym oraz składników wywołujących nietolerancje pokarmowe.Prof. dr hab. Łucja Łaniewska-Trokenheim
Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności
Wydziału Nauki o Żywności
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

sesja „Biologia w Medycynie i Przemyśle”
Wykład: Drobnoustroje....... naszymi sprzymierzeńcami?"

Pani prof. dr hab. Ł. Łaniewska-Trokenheim jest kierownikiem Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności, Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zainteresowania naukowe i prowadzone przez Panią Profesor badania dotyczą m.in: metabolizmu, fizjologii oraz właściwości przeciwdrobnoustrojowych bakterii fermentacji mlekowej, bakterii fermentacji propionowej; jakości mikrobiologicznej żywności z uwzględnieniem drobnoustrojów chorobotwórczych. Pani Profesor jest autorką łącznie ponad 200 prac. Jest przewodnicząca Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, członkiem Europejskiej Federacji Towarzystwa Mikrobiologów „Federation of European Microbiological Societies" FEMS, członkiem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności oraz była członkiem Komitetu Mikrobiologii PAN w kadencji 2011-2014.Z przyczyn niezależnych w sesji „Biologia w medycynie i przemyśle” wykład dotyczący drobnoustrojów i wszechobecnych alergii wygłosiła dr hab. Beata Sadowska, prof. nadzw. z Uniwersytetu Łódzkiego.