Logo-konferencji

Zaproszeni goście

Prof. dr hab. Andrzej Elżanowski
Wydział „Artes Liberales”
Uniwersytet Warszawski
Wykład plenarny

Prof. dr hab. Magdalena Klink
Instytut Biologii Medycznej
Polskiej Akademii Nauk w Łodzi
Sesja „Mikrobiologia i immunologia”

Prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski
Instytut Oceanologii
Polskiej Akademii Nauk
Sesja „Ekologia i ochrona środowiska”

Dr hab. Iwona Ciereszko prof. UwB
Zakład Fizjologii Roślin
Instytut Biologii
Uniwersytet w Białymstoku
Sesja „Fizjologia i biotechnologia roślin”

Dr Takao Ishikawa
Zakład Biologii Molekularnej
Instytut Biochemii
Uniwersytet Warszawski
Sesja „Biologia molekularna i biotechnologia”