Logo-konferencji

Nagrody

Komisja naukowa poszczególnych sekcji przyzna specjalne nagrody dla najlepszej prezentacji ustnych oraz najlepszego posteru w każdym z paneli naukowych.