Logo-konferencji

Opłata

Po zaakceptowaniu abstraktu prosimy o uiszczenie opłaty konferencyjnej:

Opłata zawiera:


Numer konta:

83 1240 3028 1111 0010 2942 8897
Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 65
90-131 Łódź

WAŻNE!
W tytule przelewu prosimy wpisać Imię i Nazwisko_BioOpen 2016.
Osoby, które dokonają opłat z prywatnych kont, a chciałyby uzyskać fakturę wystawioną na adres swojej Uczelni, muszą koniecznie dodać w tytule przelewu także informacje dotyczące danych uczelni na jakie ma być wystawiona faktura za udział w Konferencji. Jeśli wszystkie dane adresowe się nie zmieszczą proszę wpisać tyle na ile będzie miejsce. Najważniejsze aby była nazwa Uczelni np. Uniwersytet Wrocławski, a pełne dane prosimy umieścić w formularzu rejestracyjnym w oknie "dane do faktury".

W przypadku braku takich danych faktura zostanie wystawiona zgodnie z danymi prywatnymi właściciela rachunku bankowego. Taka faktura nie będzie mogła być rozliczona na Państwa Uczelni.

Doktoranci z Uniwersytetu Łódzkiego!
Wpłat należy dokonać poprzez przelew wewnętrzny. Najczęściej dokonuje się tego za pośrednictwem sekretariatów w poszczególnych Instytutach. Uczestnik ma obowiązek dostarczyć organizatorom konferencji (koniecznie) kserokopię, bądź skan pisma (może być drogą mailową) dotyczącego przeksięgowania środków w UŁ. Przy tego typu formie płatności nie wystawiamy faktury.