Logo-konferencji

Opłata

 1. Po recenzji abstraktu prosimy o uiszczenie opłaty konferencyjnej:
  termin płatności: do 09.04.2018
  wysokość opłaty: 100 zł + cena obiadu

 2. Podczas rejestracji Uczestnik deklaruje zakup obiadu na poszczególny dzień Konferencji (dostępne 2 obiady - po jednym w każdym dniu Konferencji). Cena jednego obiadu wynosi 15 zł.
 3. Opłata zawiera:
  • czynny udział w Konferencji dla jednej osoby
  • materiały konferencyjne, w tym książkę abstraktów (w formie drukowanej lub elektronicznej)
  • certyfikat uczestnictwa
  • udział w przerwach kawowych
  • udział w spotkaniu integracyjnych
 4. Opłaty należy dokonać na konto 96 1240 3028 1111 0010 7769 9258 w tytule przelewu wpisując koniecznie:
  Imię_Nazwisko_NazwaUczelni_BioOpen2018
  np. Anna_Kowalska_UniwersytetŁódzki_BioOpen2018

  Dane do przelewu:
  96 1240 3028 1111 0010 7769 9258
  Uniwersytet Łódzki
  ul. Narutowicza 68
  90-136 Łódź

DOKTORANCI WAŻNE!


W tytule przelewu prosimy wpisać Imię_Nazwisko_NazwaUczelni_BioOpen_2018

Osoby, które dokonają opłat z prywatnych kont, a chciałyby uzyskać fakturę wystawioną na adres swojej Uczelni, muszą koniecznie dodać w tytule przelewu także informacje dotyczące danych uczelni na jakie ma być wystawiona faktura za udział w Konferencji. Jeśli wszystkie dane adresowe się nie zmieszczą proszę wpisać tyle na ile będzie miejsce. Najważniejsze, aby była nazwa Uczelni np. Uniwersytet Wrocławski, a pełne dane prosimy umieścić w formularzu rejestracyjnym w oknie "dane do faktury".
W przypadku braku takich danych faktura zostanie wystawiona zgodnie z danymi prywatnymi właściciela rachunku bankowego. Taka faktura nie będzie mogła być rozliczona na Państwa Uczelni.


DOKTORANCI Z UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO!


Wpłat należy dokonać poprzez przelew wewnętrzny. Najczęściej dokonuje się tego za pośrednictwem sekretariatów w poszczególnych Instytutach. Uczestnik ma obowiązek dostarczyć organizatorom konferencji (koniecznie) kserokopię, bądź skan pisma (może być drogą mailową) dotyczącego przeksięgowania środków w UŁ. Przy tego typu formie płatności nie wystawiamy faktury.