Logo-konferencji

Komitet organizacyjny

Opiekun:

dr hab. Agnieszka Marczak, prof. nadzw. UŁ

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:

mgr Izabela Kołodziejczyk

Członkowie:
mgr Anna Czubatka
mgr Anna Lichota
mgr Ewa Pikus
mgr Kamila Czubak
mgr Kamil Hupało
mgr Michał Gorzkiewicz
mgr Monika Cyrkler
mgr Paulina Tokarz
mgr Piotr Gadawski
mgr Piotr Knysak

Komitet Naukowy:
mgr Joanna Hertel
mgr Justyna Nawrocka
mgr Monika Skwarek
mgr Paulina Borówka
mgr Paweł Jarosiewicz
mgr Piotr Bialik
mgr Przemysław Tomczyk

Opieka merytoryczna poszczególnych sesji tematycznych:

Biologia w medycynie i przemyśle - prof. dr hab. Maria Bryszewska (KATEDRA BIOFIZYKI OGÓLNEJ), dr hab. Katarzyna Woźniak, prof. nadzw. UŁ (KATEDRA GENETYKI MOLEKULARNEJ)

Biologia molekularna - prof. dr hab. Wanda Małgorzata Krajewska (KATEDRA CYTOBIOCHEMII), dr hab. Magdalena Łabieniec-Watała (KATEDRA BIOFIZYKI MEDYCZNEJ)

Ekologia i ochrona środowiska - dr hab. Joanna Żelazna-Wieczorek prof. nadzw. UŁ (KATEDRA ALGOLOGII I MYKOLOGII), dr hab. Michał Grabowski (KATEDRA ZOOLOGII BEZKRĘGOWCÓW I HYDROBIOLOGII)

Fizjologia i biotechnologia roślin - dr hab. Małgorzata Posmyk, prof. nadzw. UŁ (KATEDRA EKOFIZJOLOGII I ROZWOJU ROŚLIN), dr hab. Tomasz Sakowicz, prof. nadzw. UŁ (KATEDRA GENETYKI OGÓLNEJ, BIOLOGII MOLEKULARNEJ I BIOTECHNOLOGII ROŚLIN)

Dział finansowy:
mgr Małgorzata Sieradzka
mgr Dominika Lach

Wsparcie w zakresie rozliczeń finansowych:
Prof. dr hab. Bożena Bukowska
dr Beata Sudak

Dział techniczny:
mgr Ewelina Łojewska
mgr Kamil Durka
mgr Paulina Kłos-Wojtczak
mgr Przemysław Trzepiński
mgr Sebastian Wawrocki