Logo-konferencji

Komitet organizacyjny


Opiekun:

Dr hab. Joanna Kołodziejczyk-Czepas, prof. UŁ

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

mgr Rafał Szelenberger

Wiceprzewodniczący:

mgr Angela Dziedzic
mgr Anna Włuka

Komitet naukowy:


Ekologia i Ochrona Środowiska:

mgr Elżbieta Mierzejewska
mgr Aleksandra Górecka
mgr Ewa Michalska

Biotechnologia i Inżynieria Genetyczna:

mgr Agata Rolnik
mgr Gabriela Barszczewska

Mikrobiologia i Immunologia

mgr Karina Maciak
mgr Dominika Szczerbiec
mgr Lidia Żukowska

Biologia Molekularna i Medyczna

mgr Katarzyna Białek
mgr Patrycja Gralewska
mgr Anastazja Poczta

Członkowie:

mgr Karol Bukowski
mgr Marta Kędzierska
mgr Dominika Komorowska
mgr Oleksandra Liudvytska
mgr Paulina Machała
mgr Sylwia Pietrasik
mgr Agata Pyrzanowska

Opieka merytoryczna poszczególnych sekcji:


Ekologia i Ochrona Środowiska:

Dr hab. Adrianna Wojtal-Frankiewicz prof. UŁ
(Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej)

Dr hab. Marcin Kiedrzyński
(Katedra Biogeografii, Paleoekologii i Ochrony Przyrody)


Biotechnologia i Inżynieria Genetyczna:

Dr hab. Przemysław Bernat, prof. UŁ
(Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii)

Dr Tomasz Kowalczyk
(Katedra Biotechnologii Molekularnej i Genetyki)


Mikrobiologia i Immunologia:

Dr hab. Magdalena Druszczyńska, prof. UŁ
(Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej)

Dr hab. Beata Sadowska, prof. UŁ
(Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej)


Biologia Molekularna i Medyczna:

Prof. dr hab. Katarzyna Woźniak
(Katedra Genetyki Molekularnej)

Dr hab. Aneta Rogalska, prof. UŁ
(Katedra Biofizyki Medycznej)