Logo-konferencji

Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów Nauk o Życiu – BioOpen Łódź, 20-22 kwietnia 2015 r.

W dniach 20-22 kwietnia 2015 r., na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu – BioOpen. Obrady odbywały się w auli Pawilonu Biologii Molekularnej przy ul. Pomorskiej 141/143 w Łodzi. Konferencję zorganizowali doktoranci Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego wspierani przez pracowników wydziału. Patronat nad tym wydarzeniem objęli: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, Polskie Towarzystwo Biofizyczne Zarząd Główny i Oddział Łódzki, a także Dyrektor Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk, Prof. dr hab. Jarosław Dziadek. Wydarzenie to stanowiło też część inicjatywy Doctoral Science Week oraz XV Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki Podczas konferencji wystąpili wybitni goście ze świata nauki oraz młodzi naukowcy z całego kraju. Konferencja była miejscem prezentacji dokonań licznych zespołów badawczych, wymiany cennych doświadczeń w zakresie prowadzonych badań oraz demonstracji osiągnięć młodych doktorantów. Przez te trzy dni doktoranci wzajemnie inspirowali się do szukania odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Ze względu na szeroki zakres podejmowanej w ramach Konferencji problematyki zostało wyodrębnionych sześć sesji tematycznych:

 • choroby cywilizacyjne - od mechanizmów molekularnych do nowych strategii leczenia,
 • fizjologia i biotechnologia roślin,
 • komórka - podstawowy model badawczy,
 • nanotechnologia w naukach biologicznych,
 • neurobiologia,
 • życie w skali mikro - od mikrobiologii do biotechnologii.
 • Taki profil tematyczny konferencji pozwolił pokazać różnorodność prowadzonych prac badawczych z zakresu biologii, która łączy w sobie prace z zakresu mikrobiologii, biotechnologii, biochemii, biofizyki, fizjologii roślin i zwierząt, biologii komórki i innych dyscyplin. Pokazano także możliwość powiązań prac biologicznych z innymi dyscyplinami, co być może zaowocuje stworzeniem w przyszłości interdyscyplinarnych projektów. Podczas dni konferencyjnych w każdej sesji miały miejsce wykłady plenarne zaproszonych gości, sesje referatowe doktorantów oraz sesje plakatowe, które również podzielono tematycznie. Ponadto w trakcie trwania BioOpen swoje usługi i produkty zaprezentowały cenione i znane firmy z branży life science. Nie zabrakło również atrakcji integrujących środowisko młodych naukowców. Gościem specjalnym BioOpen był Prof. dr hab. Jan Barciszewski z Zakładu Biologii RNA Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, który wygłosił wykład inauguracyjny zatytułowany „Między laboratorium a kliniką”. Zaraz po wykładzie Prof. Barciszewskiego referat dr hab. inż. Anna Sip rozpoczął sesję Życie w skali mikro - od mikrobiologii do biotechnologii. Tego samego dnia odbyła się także sesja zatytułowana Fizjologia i biotechnologia roślin rozpoczęta wystąpieniem Prof. dr hab. Jana Szopy-Skórkowskiego. Podczas całego pierwszego dnia konferencji swoje referaty wygłosili również doktoranci z Lublina, Szczecina, Poznania, Torunia, Łodzi i Warszawy. Dzień zakończyła wycieczka na Księży Młyn, gdzie uczestnicy mogli podziwiać dawne imperium najbogatszego łodzianina, Karola Scheiblera, świadectwo potęgi i sukcesu, ale także niezwykłe i zabytkowe osiedle. Wycieczka zwieńczona została spotkaniem integracyjnym w restauracji.

  Drugiego dnia konferencji 21 kwietnia 2015 r. pierwsza sesja „Diseases of civilization – from molecular mechanism to new treatment strategies” odbyła się w języku angielskim i rozpoczął ją Dr hab. Markus Düchler, prof. nadzw. PAN. Do popołudniowej sesji „Nanotechnologia w naukach biologicznych” wprowadził swoim wystąpieniem dotyczącym nanomateriałów Dr hab. Jarosław Grobelny, prof. nadzw. UŁ. Również doktoranci z różnych rejonów Polski przedstawili tego dnia referaty, w których w interesujący sposób omówiono zagadnienia związane z terapiami i diagnostyką chorób cywilizacyjnych oraz nowymi badaniami i zastosowaniem praktycznym nanotechnologii. Podobnie jak poprzedniego dnia uczestnicy konferencji mieli możliwość udziału w wycieczce po Piotrkowskiej, najbardziej reprezentacyjnej ulicy w Łodzi. Podczas spaceru poznano jej historię, XIX-wieczną architekturę oraz podwórka, które kryją ciekawe tajemnice. Wieczorem uczestnicy spotkali się na imprezie integracyjnej w klubie muzycznym.

  Podczas ostatniego dnia konferencji uczestnicy mogli posłuchać ciekawych wykładów z dziedziny neurobiologii i komórki, jako podstawowego modelu badawczego. Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek opowiadał „O umyśle – molekularnie” natomiast Prof. dr hab. Artur Jarmołowski wystąpił z wykładem na temat kotranskrypcyjnej regulacji splicingu alternatywnego u roślin. Każdego dnia odbywały się dwie sesje posterowe – każda zgodne z tematyką sesji referatowej.

  Konferencję zwieńczyło wręczenie nagród za najlepsze wystąpienia referatowe i posterowe, które trafiły odpowiednio do:
  Sesje referatowe:
  1 miejsce - otrzymała Pani Katarzyna Kmiotek (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
  2 miejsce - Pan Przemysław Norbert Kurowski (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa)
  3 miejsce - Pani Diana Mańko (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
  Wyróżnienia otrzymali Pan Mariusz Banach (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Pani Benita Kostrzewa (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław) oraz Pani Katarzyna Pietrzak (Politechnika Łódzka, Łódź).
  Sesje posterowe:
  1 miejsce - Pani Magdalena Jatczak (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)
  2 miejsce - Pan Radosław Szlązak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
  3 miejsce - Pani Aleksandra Włoch (Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław)
  Wyróżnienia otrzymali: Pani Gabriela Zielińska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Pan Artur Jankowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań) i Pani Ida Mazerant (Politechnika Łódzka, Łódź).
  Wybrano i nagrodzono również najaktywniejszego uczestnika konferencji - Pana Karola Sowińskiego (Uniwersytet Medyczny, Lublin)
  Nagrody, które wręczono laureatom ufundowało Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Nauki, Polskie Towarzystwo Biofizyczne, Przychodnia weterynaryjna mVet, EURx, Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki, Alab, Promega, a także Młodzi w Łodzi.

  Mimo iż konferencja organizowana była po raz pierwszy spotkała się z dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział 203 uczestników z trzydziestu pięciu ośrodków naukowych z całej Polski. Na podstawie rozmów z uczestnikami konferencji i ankiet, które wypełnili jej uczestnicy nasza inicjatywa została doceniona i bardzo ciepło przyjęta.

  Jeszcze raz dziękujemy zarówno patronom, jak i sponsorom naszej inicjatywy za umożliwienie jej realizacji, a także zaproszonym gościom, jak i samym uczestnikom, bez których BioOpen by się nie odbyło.