Logo-konferencji

SESJE TEMATYCZNE


„Mikrobiologia w medycynie i przemyśle”

Sesja ta poświęcona jest mikrobiologii, począwszy od mikrobiologii ogólnej, poprzez kliniczną, weterynaryjną i środowiskową, a skończywszy na biotechnologii mikrobiologicznej. W ramach sesji poruszane będą również zagadnienia dotyczące immunologii i medycyny w tym m.in. mechanizmów regulacji odpowiedzi immunologicznej, immunohematologii, immunologii nowotworów oraz nowych metod diagnostycznych.

„Biologia molekularna i medyczna”

Sesja biologii molekularnej i medycznej obejmuje badania, które zajmują się molekularnym podłożem organizacji i funkcjonowania biocząsteczek, organelli komórkowych i komórek oraz wpływem różnych substancji, w tym leków na parametry komórkowe. Zapraszamy reprezentantów takich dziedzin jak biochemia, biofizyka, genetyka, neurobiologia, cytofizjologia. Sesja ta obejmuje również badania z zakresu nauk medycznych w tym m.in: wyjaśniające mechanizmy rozwoju chorób czy podstawy molekularne metod diagnostycznych.

„Biotechnologia i inżynieria genetyczna”

Sesja skierowana jest do wszystkich, których badania obejmują zagadnienia dotyczące inżynierii genetycznej i biotechnologii. Zapraszamy osoby zajmujące się szeroko pojętą biotechnologią: zieloną, czerwoną, białą, niebieską, a także aspektami prawnymi i obyczajowymi rozwiązań biotechnologicznych oraz świadomymi manipulacjami w materiale genetycznym różnorodnych organizmów. W ramach sesji zostaną poruszone zagadnienia związane zarówno z badaniami podstawowymi jak i aplikacyjnym wykorzystaniem inżynierii genetycznej oraz biotechnologii w przemyśle, produkcji żywności, medycynie i naukach weterynaryjnych.

„Ekologia i ochrona środowiska”

Jeżeli Twoje badania obejmują zagadnienia związane z ekologią oraz ochroną środowiska ta sesja jest właśnie dla Ciebie. Sesja jest poświęcona zagadnieniom związanym z ekologią wraz z aspektami ochrony środowiska na różnych poziomach złożoności, zaczynając od skali molekularnej, a kończąc na poziomie badań populacyjnych. Zachęcamy do udziału badaczy, których praca wiąże się z innowacyjnym podejściem do procesów zachodzących w środowisku w zakresie badań nad: ekologią i różnorodnością biologiczną; zmianami, kształtowaniem i ochroną środowiska przyrodniczego; biotechnologią środowiskową; bioremediacją oraz mikrobiologią środowiskową. Konferencja ma na celu zrzeszenie naukowców z różnych dziedzin nauki, których badania umożliwiają interdyscyplinarne podejście w badaniach nad kształtowaniem biosfery. Ponieważ ochrona naturalnych zasobów naszej planety oraz łagodzenie skutków wpływu antropopresji na środowisko jest kluczowa w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania środowiska żyjemy według zasady zrównoważonego rozwoju, zachęcamy do wzięcia udziału w tej sesji wszystkich tych, których prace badawcze zajmują się wyżej wymienioną problematyką.