Logo-konferencji

Patronat

Jego Magnificencja
Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab.
Włodzimierz Nykiel
Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
Prof. dr hab.
Elżbieta Żądzińska

Polskie Towarzystwo Biofizyczne
Zarząd Główny i Oddział Łódzki
Dyrektor Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Jarosław Dziadek

Doctoral Science Week

XV Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki

Patronat medialny

LOGO LOGO LOGO LOGO
LOGO

Sponsorzy generalni

LOGO LOGO LOGO

Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki


Sponsorzy

LOGO LOGO LOGO LOGO
LOGO LOGO LOGO LOGO
LOGO LOGO LOGO