Działalność

Członkowie Sekcji Genetycznej Naukowego Koła Biologów spotykali się na licznych spotkaniach, podczas których przedstawiali prezentacje związane z ich zainteresowaniami naukowymi. Oglądali ponadto filmy poruszające tematykę historii badań genetycznych oraz podstawowych procesów zachodzących w jądrze komórkowym każdej komórki. Celem spotkań była również organizacja całorocznych działań koła.


Zajęcia „DNA – zabawa klockami” zaproponowane przez SG SKNB zostały zakwalifikowane do wzięcia udziału w ramach Uniwersytetu Łódzkiego dla Dzieci. Będą prezentowane w roku akademickim 2013/2014.


Studenci wzięli udział w Konferencji Naukowej Młodych Biofizyków w Spale, podczas której prezentowali się w licznych sesjach wykładowych.


06.2013 Członkowie wzięli udział w Pikniku Naukowym UŁ. Studenci Sekcji Genetycznej Studenckiego Koła Naukowego Biologów przygotowali stoisko pt.: „Genetyka w kryminalistyce”, gdzie prezentowali rozdział elektroforetyczny DNA w żelu agarozowym oraz przedstawiali zasadę oraz wykorzystanie z takiej analizy w badaniach kryminalistycznych. Krótko prezentowali również podstawowe zasady dziedziczenia cech na przykładzie postaci z serii opowiadań J.K. Rowling o Harrym Potterze. Wszystko ujęte było na niezwykłym plakacie pt.: „Sprawdź czy jesteś mugolem” P. Gomulak. Przeprowadzili również grę, której celem było odnalezienie podejrzanego.


20 – 21.04.2013 r. Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Manufakturze, podczas którego Sekcja Genetyczna wystawia stoisko „Dziedziczenie i zasada oznaczania grup krwi”.


Studenci Sekcji Genetycznej SKNB zorganizowali ponadto serię zajęć w ramach Uniwersytetu Zawsze Otwartego. Podczas warsztatów demonstrowaliśmy uczniom gimnazjów i liceów metody izolacji i analizy DNA.


4 – 6.04.2013 Sekcja Genetyczna SKNB przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Młodych Biofizyków zorganizowała II Studencką Konferencję Biologii Molekularnej. Wydarzenie cieszyło się niebywałym zainteresowaniem. Odwiedziło nas około 150 studentów z całej Polski, a wydarzenie uświetniły wystąpienia wielu znanych profesorów.


11.01.2013 Członkowie Sekcji wzięli aktywny udział w ogólnopolskiej akcji Noc Biologów. Przeprowadzili serię zajęć „Kod życia – o DNA słów kilka”. Setki gości odwiedziło również naszą wystawę zatytułowaną „DNA – tajemnica życia”, na której prezentowaliśmy zasady, którymi rządzi się genetyka na przyjemnych dla oczu dzieci przykładach, a także demonstrowaliśmy preparaty mikroskopowe oraz metodę izolacji DNA domowym sposobem.


Organizacja cyklu spotkań, w których członkowie Sekcji Genetycznej Naukowego Koła Biologów przedstawiali prezentacje związane z ich zainteresowaniami naukowymi. Oglądali ponadto filmy poruszające tematykę historii badań genetycznych oraz podstawowych procesów zachodzących w jądrze komórkowym każdej komórki.


10.2012 Kontynuacja projektów badawczych. Studenci w nowym roku akademickim zajęli się kontynuacją badań nad projektami badawczymi pod kierunkiem prof. Tomasza Śliwińskiego. Zespoły zajmują się badaniem znaczenia zmienności genetycznej genu ceruloplazminy CP w zwyrodnieniu plamki związane z wiekiem (AMD).


09.2012 Wybór nowego zarządu Sekcji Genetycznej Studenckiego Koła Naukowego Biologów.

Wyniki wyborów:

Monika Toma – Przewodnicząca
Anna Korycińska – Wiceprzewodnicząca/Skarbnik
Urszula Nowak – Edycja strony internetowej/Fotograf


06.2012 Członkowie wzięli udział w Pikniku Naukowym UŁ. Studenci Sekcji Genetycznej Studenckiego Koła Naukowego Biologów przygotowali stoisko na festiwalu gdzie prezentowali rozdział elektoforetyczny DNA w żelu agarozowym oraz przedstawiali zasadę oraz wykorzystanie z takiej analizy w codziennej pracy w laboratorium. Krótko prezentowali również podstawowe zasady dziedziczenia cech na przykładzie postaci z serii opowiadań J.K. Rowling o Harrym Potterze. Wszystko ujęte było na niezwykłym plakacie pt.: „Sprawdź czy jesteś mugolem” P. Gomulak.


Podczas n/w konferencji członkowie sekcji zaprezentowali się podczas sesji posterowej na dwóch, indywidualnych plakatach: „Polimorfizm rs701753 genu ceruloplazminy (CP) a ryzyko wystąpienia zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD)” Agnieszka Kędzierska, Paulina Kapłonek, Jarosław Pakuła „Ocena efektu cytotoksycznego i genotoksycznego wybranych nanocząsteczek” Justyna Milczarek, Anna Czubatka, Łukasz Kałużny, Weronika Symonides


23 – 24.03.2012 Sekcja Genetyczna SKNB przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Młodych Biofizyków zorganizowała I Studencką Konferencję Biologii Molekularnej. Wydarzenie odniosło niebywały sukces. Odwiedziło nas około 90 studentów z całej Polski, a wydarzenie uświetniły wystąpienia znanych profesorów, których prezentacje miały być inspiracją dla młodego naukowca na początku drogi swojej kariery.