Aktualności

Uwaga!

Ruszają oficjane zapisy do Sekcji Genetycznej SKNB UŁ.
Jeżeli: to czekamy właśnie na Ciebie!

Na spotkaniu będziecie mogli się dowiedzieć jak prężnie działa Sekcja oraz przedstawimy interesujące wyniki badań naszego zespołu. Po części "naukowej" , zapraszamy na wyjście integracyjne (%).

Wszystkich zainteresowanych zaprzaszamy 8 czerwca (środa) na godz. 18 do sali seminaryjnej Instytutu Biochemii.

ZAPRASZAMY!

Sprawozdanie z konferencji

W dniach 7-9 kwietnia 2016 r. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, odbyła się V już edycja Konferencji Biologii Molekularnej. Oprócz uznanych gości specjalnych, okazję do zaprezentowania wyników swoich badań mieli studenci I, II i III stopnia. Organizacji wydarzenia tradycyjnie już podjęli się członkowie Koła Naukowego Młodych Biofizyków wraz z Sekcją Genetyczną SKNB UŁ.

Pierwszy wykład gościnny referowała dr hab. Joanna Cichy, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. Prelegentka mówiła o roli nabłonkowej mikroflory bakteryjnej w regulacji odpowiedzi immunologicznej. Odgrywa ona kluczową rolę w fizjologii skóry, jelit czy oskrzeli i w patogenezie wiele chorób. Prof. Cichy szczegółowo omówiła zagadnienia związane z kontrolą różnorodności i rozrostu mikroflory przez układ odpornościowy, jak również z wpływem mikroflory na odpowiedź immunologiczną. Tematem zobrazowanym najobszerniej była organizacja i mechanizmy działania układu odpornościowego w skórze i przewodzie pokarmowym, a także wpływ naturalnej mikroflory jelit i skóry na układ immunologiczny w tych organach. Pani profesor krótko wspomniała także o zaburzeniach w obrębie naturalnej mikroflory nabłonkowej i o ich wpływie na rozwój takich schorzeń jak łuszczyca, choroba skóry o podłożu autoimmunizacyjnym. Zaprezentowała dodatkowo wyniki własnych badań dotyczących czynnika antybakteryjnego – chemeryny i opowiedziała jak ów chemeryna może wpływać na patogenezę skóry.

Po jej wystąpienie scena należała już do studentów. Nie sposób wymienić ich wszystkich, więc przybliżmy tylko kilka wystąpień. Bardzo szczegółowo o swojej pracy opowiedziała Marta Szymczak z Instytutu Biochemii Technicznej na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. Tematem jej referatu była krystalizacja białka szoku cieplnego Hsp104. W ramach prowadzonych badań Marta wykonała szereg prób krystalizacyjnych dla białka Hsp104 i His6Hsp104 w celu uzyskania kryształów, dzięki którym można by porównać aktywną i nieaktywną formę białka Hsp104. Kryształy uzyskała dzięki optymalizacji warunków w temperaturze 18oC. Wzrost kryształów różniących się kształtem i wielkością nastąpił prawie w każdych warunkach. Najbliższe badania dyfrakcyjne z zastosowaniem synchrotronowego źródła promieniowania pokażą, czy wprowadzone modyfikacje pozwoliły na uzyskanie kryształów dobrej jakości.

Na każdą prezentację organizatorzy przewidzieli maksymalnie 15 minut i przyjęli sportowy system ostrzegania o upływającym czasie. Kiedy tego było już niepokojąco mało – wystawiali żółtą kartkę, a na wypadek gdyby czas został zupełnie przekroczony – mieli w zanadrzu czerwoną.

Niezwykle lansowany w środowisku naukowym temat lekooporności przedstawiła Anna Wyrobisz z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W kontekście swoich badań zdefiniowała ona lekooporność jako utratę wrażliwości populacji pasożyta na lek, który wcześniej był skuteczny, co utrudnia efektywne kontrolowanie oraz leczenie parazytoz (głównie tych wywołanych przez nicienie żołądkowo-jelitowe przeżuwaczy). Jest to skutek uboczny powszechnego stosowania środków leczniczych. Badania stanowiły pionierską krajową próbę potwierdzenia lekooporności u H. contortus z zastosowaniem technik biologii molekularnej. Wykazano dużą zmienność genetyczną badanej populacji nicieni. Lekooporność Haemonchus contortus jest ogromnym problemem w chowie i hodowli przeżuwaczy na całym świecie i istnieje potrzeba dalszych analiz optymalizujących warunki reakcji. Do tej pory, pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Aleksandry Balickiej-Ramisz,  w Polsce prowadzono tylko nieliczne badania koproskopowe z tego zakresu.

Bardzo ciekawie zaprezentował się również Michał Gorzkiewicz, doktorant w Katedrze Biofizyki Ogólnej na rodzimym Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Tematem jego wystąpienia było zahamowanie ekspresji markerów różnicowania i proliferacji komórek czerniaka przez AC-93253, będącym inhibitorem sirtuiny 2 (SIRT2). Czerniak złośliwy to nowotwór skóry, błon śluzowych lub błony naczyniowej oka wywodzący się z melanocytów. Corocznie notuje się 130 tys. przypadków tej choroby, a najwięcej zachorowań dotyczy osób razy kaukaskiej w wieku 50-64 lata. Głównymi czynnikami ryzyka jest ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe pochodzące z promieniowania słonecznego lub sztucznych źródeł, a także indywidualna podatność na nowotwór, przede wszystkim przez zwiększone ryzyko genetyczne. Wyniki badań zespołu Michała nad inhibitorem AC-93253 wskazują, że sirtuina 2 może być ważnym białkiem regulującym wiele procesów związanych z proliferacją komórek czerniaka oraz opornością na leki stosowane standardowo w chemioterapii przeciwko temu nowotworowi. Prelegent podkreślił tym samym, że sirtuina 2 może okazać się obiecującym celem molekularnym nowych terapii celowanych przeciwko czerniakowi.

Kolejnym wykładem specjalnym było wystąpienie dr hab. Katarzyny Woźniak, prof. nadzw. UŁ z Katedry Genetyki Molekularnej także na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, która opowiedziała o uszkodzeniach i naprawie DNA w raku piersi. Prof. Woźniak rozpoczęła od przedstawienia raka piersi w liczbach (najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet - w Polsce w 2013 r. zarejestrowano 17 142 nowych zachorowań i 5 816 zgonów z powodu raka piersi) i w… sztuce! (patrz. Portrait of a Young Women, Raphael). Jeśli chodzi zaś o tą typową merytoryczną część wystąpienia - omawiana choroba nowotworowa jest wynikiem niestabilności genetycznej, której źródłem mogą być dwuniciowe pęknięcia DNA, a zaburzenia w naprawie tych dwuniciowych pęknięć zwiększają ryzyko raka piersi. Także zmiany w efektywności naprawy DNA wynikające z polimorfizmu genetycznego wpływają na ryzyko raka piersi. Wystąpienie prelegentki wywołało grad pytań, z którymi rozprawiła się ona „po profesorsku”.

 

Dodatkową formą prezentacji były tzw. prezentacje flash poster. Tutaj jako jedna z prelegentek zaprezentowała się  Dominika Pietrzyk, studentka biotechnologii na Wydziale IFE Politechniki Łódzkiej, która jest dodatkowo członkiem Studenckiego Koło Naukowego FERMENT i ambasadorem grupy ADAMED. Tym razem tematem prezentacji Dominiki była analiza biochemiczna i sekwencjonowanie genomu celem identyfikacji przynależności gatunkowej szczepu bakteryjnego efektywnie biodegradującego olej popirolityczny. Ów olej jest jednym z materiałów zawierających węglowodory, które w związku z długoletnim rozwojem technologicznym zanieczyszczają środowisko naturalne, zwłaszcza glebę. Badania, które prowadzi Dominika są o tyle potrzebne, iż naukowcy na całym świecie skupiają się głównie na metodach biodegradacji paliw i ropy naftowej, zapominając przy tym o technikach usuwania oleju popirolitycznego ze środowiska. Studenci, którzy nie zdecydowali się na powyższe formy wystąpień, czyli sesję referatową i flash poster, jako alternatywę mogli wybrać prezentację podczas sesji posterowej.

O promocję medialną wydarzenia zadbał w tym roku portal Biotechnologia.pl, wespół ze stowarzyszeniem Boost Biotech Polska, które podczas pierwszego dnia konferencji prezentowało w formie krótkiego wystąpienia swoje cele, misje i działania, z radością donosząc o otwieraniu się spotkań z cyklu Meet Biotech-Boost Biotech w nowych miastach w całym kraju. Wśród sponsorów zaś znalazły się takie firmy jak: Eppendorf (bądźcie czujni, niedługo u nas wywiad z Dyrektorem Zarządzającym Maciejem Dąbrowskim), EURx Molecular Biology Products, A&A Biotechnology, HTL Lab Solutions, jak również wydawnictwo PWN.

Serdecznie dziękujemy za współpracę!

Wieczór z genetyką

Wieczór z genetyką

30 marca 2016 roku odbył się Wieczór z Genetyką, zorganizowaną przez naszą Sekcję Genetyczną. Na to wydarzenie zaprosiliśmy wszystkich zainteresowanych tematyką genetyki. Frekwencja dopisała! Podczas pierwszej części wieczoru przybyli mieli możliwość wysłuchania wykładu pt. "Rola diety w programowaniu i zmianach genomu. Kilka słów o epigenetyce.”. Wykład ten poprowadziła dr hab. Edyta Reszka, prof. IMP oraz Kierownik Pracowni Genetyki Molekularnej i Epigenetyki Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Dzięki pani Profesor słuchacze mogli dowiedzieć się czegoś więcej o epigenetyce oraz o skutkach jakie przynosi nieprawidłowo dobrana dieta dla naszego organizmu i profilu epigenetycznego. Druga część „Wieczoru z genetyką” należała do Studenckiego Koła Kryminalistyków Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Tematykę jaką zajmuje się Koło Kryminalistyków przybliżyły nam członkinie Koła: Dominika Frydrych opowiedziała o identyfikacji na podstawie pisma ręcznego, Joanna Frątczak, przybliżyła słuchaczom temat medycyny sądowej, Dominika Sujka mówiła o genetyce sądowej, natomiast przewodnicząca SKK Roksana Zofia Małek wyjaśniła jak analiza DNA może zweryfikować błędy powstałe na skutek zastosowania innych technik (case-study przypadków wrongful convictions). Na zakończenie warsztatów uczestnicy mieli wyjątkową okazję zajrzeć do wnętrza walizki kryminalistycznej, jak również wypróbować niektóre z elementów jej wyposażenia.

Bardzo dziękujemy wszystkim przybyłym na Wieczór z Genetyką za okazane zainteresowanie i zapraszamy na kolejne spotkania organizowane przez Sekcję Genetyczną Studenckiego Koła Naukowego Biologów UŁ.

Uwaga uwaga!

Wszystkich studentów UŁ zapraszamy do wysłuchania audycji na żywo RADIA ŁÓDŹ 23.03 o godz. 19:00! W ramach programu Uniwersytet Łódzki na fali, będzie mogli wysłuchać wywiadu z Przewodniczącym Sekcji Genetycznej SKNB (Łukasz Śledziński), Przewodniczącą Studenckie Koło Kryminalistyków Wydziału Prawa i Administracji UŁ (Roksana Małek) oraz Sekretarzem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i koordynatorem ds. rekrutacji (Katarzyna Kopera).

Słuchając audycji dowiecie się więcej na temat działalności Sekcji Genetycznej, "Wieczoru z genetyką" oraz naszej bliskiej współpracy z Kołem Kryminalistyków i NZS Regionu Łódzkiego.

Zapraszamy!

Wieczór z genetyką

Sekcja Genetyczna Studenckiego Koła Naukowego Biologów UŁ ma zaszczyt zaprosić wszystkich Studentów Wydziału BiOŚ (i nie tylko) na:

"Wieczór z genetyką"- Dzień Otwarty
Sekcji Genetycznej SKNB UŁ


30 marca, godz. 17:00, bud. D (sala Rady Wydziału) Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.

Wieczór z genetyką

V Konferencja Biologii Molekularnej

Przypominamy o naszej V Konferencji Biologii Molekularnej! Łódź, 07-09 kwietnia 2016r. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, bud. D.


Noc biologów 2016

15 stycznia 2016 roku na wydziale Biologii i Ochrony Środowiska odbyła się kolejna już edycja Nocy Biologów. W tym roku dzieciom, młodzieży oraz nieco starszym miłośnikom biologii zaoferowaliśmy różnorodne pokazy, warsztaty oraz wykłady. Nasza sekcja Genetyczna również brała czynny udział w tym wydarzeniu. Prezentowaliśmy izolację DNA z truskawki, którą każdy z nas może przeprowadzić w domowych warunkach. Doświadczenie to mogli samodzielnie wykonać odwiedzający z niewielką pomocą naszych Genetyków. Dzieci mogły też rozwiązać zagadkę, rozszyfrowując tajemniczy kod genetyczny, czy ułożyć domino z definicjami genetycznymi. Atrakcją, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem była żelkowa helisa DNA, zachwycająca rozmiarami i kolorami. Członkowie sekcji Genetycznej odpowiadali na bardzo wiele pytań zadawanych przez dzieci, ich rodziców, nauczycieli, a nawet Profesorów z naszej uczelni. Na podstawie przeprowadzanego eksperymentu pokazali jak wygląda praca w prawdziwym laboratorium. Mieliśmy również możliwość przeprowadzenia wykładu. Mówiliśmy o rzadkich chorobach genetycznych, których objawy możemy zauważyć na ciele chorych, jak np. płód arlekina czy zespół Kabuki. Na wykład przybyło bardzo wielu widzów, co było dla nas powodem do dumy, a także potwierdzeniem tego, że genetyka jest ciekawym zagadnieniem dla osób w każdym wieku.

Noc biologów 15.01.2016

Współpraca Sekcji Genetycznej z portalem Notatek.pl

Notatek.pl to największa w Polsce w pełni darmowa baza plików studenckich. Mamy ponad 100 000 materiałów z zajęć, z ponad 60 uczelni w Polsce. Wszystkie notatki znajdujące się na naszym portalu, są skrupulatnie weryfikowane, przez co można znaleźć u nas tylko i wyłącznie materiały wysokiej jakości. Po to, by nauka była wygodna i efektywna, a egzaminy były tylko formalnością.

Portal Notatek.pl tworzą studenci dla studentów od 2009 roku, realizując ideę “nie notuj, studiuj!”. Uważamy, że zajęcia powinny opierać się na dostosowanym do obecnych czasów przekazywaniu wiedzy, a nie sprowadzać się do przepisywania tekstu z pożółkłej folii. Walcząc z kserowaniem i przepisywaniem notatek, na rzecz wygodnego pobierania ich z sieci, udało nam się pomóc tysiącom studentów.

Portal wciąż ewoluuje, po to by jak najlepiej odpowiadać na edukacyjne potrzeby studentów. Oprócz materiałów ułatwiających naukę, zamierzamy poszerzać go o kolejne funkcjonalności związane ze zdobywaniem wiedzy.

Notatek.pl - Materiały na studia: notatki, ćwiczenia, wykład


III Studencka Konferencja Biologii Molekularnej

III Studencka Konferencja Biologii Molekularnej odbyła się w dniach 20 – 22.03.2014 na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ w Pawilonie Biologii Molekularnej, przy ulicy Pomorskiej. Wzięło w niej udział wielu studentów z całej Polski, jak również wybitni profesorowie z renomowanych uczelni:

 • Prof. dr hab. Małgorzata Czyż - Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 • Prof. dr hab. Jerzy Dobrucki - Uniwersytet Jagielloński

 • Prof. dr hab. Jarosław Dziadek - Instytut Biologii Medycznej, Polska Akademia Nauk

 • Prof. dr hab. Barbara Lipińska - Uniwersytet Gdański

 • Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn - Uniwersytet Gdański

 • Uczestnicy mogli zapoznać się z wieloma nowatorskimi badaniami z zakresu biologii molekularnej dzięki zróżnicowanej tematyce zarówno sesji referatowych, jak i posterowych. Rozdanie nagród było zwieńczeniem Konferencji. Zwycięzcami zostali:

 • Piotr Sroka za przedstawienie tematu: „Poprawa parametrów pola siłowego OPLS All-Atom w zastosowaniu do n-pentadekanu, octanu metylu i fosforanu dimetylu.” - Nagroda za Najlepszą Prezentację w kategorii I i II stopnia studiów;

 • Natalia Wolak za przedstawienie tematu: „Wpływ witaminy B1 na przebieg reakcji zapalnej w modelowych infekcjach bakteryjnych” - Nagroda za Najlepszą Prezentację w kategorii III stopnia studiów;

 • Mateusz Tomczyk oraz Michał Jakubczak za przedstawienie tematu: „Projektowanie i synteza diaminowych i aminokwasowych koniugatów urydyny jako nowych potencjalnych inhibitorów rybonukleazy A.” - Nagroda za Najlepszy Poster;

 • Piotr Pankiewicz za przedstawienie tematu: „Ekspresja genów CDNF (conserved dopamine neurotrophic factor) oraz MANF (mesencephalic-astrocyte-derived neurotrophic factor) w zwierzęcych modelach depresji„ - Nagroda publiczności za najciekawsze wystąpienie.

 • Dziękujemy wszystkim za niezapomniane wrażenia i już teraz serdecznie zapraszamy za rok na kolejną edycję.

  Z naszego ramienia udział wzięli:

  Koordynator:
  Monika Toma

  Komitet organizacyjny:
  Kinga Frajkowska
  Gabriela Gajek
  Paulina Henning
  Anna Korycińska
  Agata Lemiesz
  Urszula Nowak
  Szymon Olejniczak

  Chcielibyśmy również serdecznie podziękować sponsorom - firmom HTL, EURx, WYATT oraz Hostel Cynamon za okazane wsparcie podczas III SKBM.


  Zapraszamy

  Dnia 15.11.2013 r. o godzinie 16:00 w sali seminaryjnej odbędzie się spotkanie Sekcji Genetycznej SKNB, na które serdecznie zapraszamy.


  Zapraszamy

  Sekcja Genetyczna SKNB chciałaby serdecznie zaprosić wszystkich chętnych na swoje pierwsze spotkanie w roku akademickim 2013/2014, które odbędzie się dnia 25.10.2013 r. o godzinie 17:00 w sali D-Bch1.

  Jeśli nie możesz przyjść, a jesteś zainteresowany działalnością w SG SKNB, napisz do nas: sekcja_genetyczna@wp.pl.


  II Studencka Konferencja Biologii Molekularnej

  W dniach 4-6 kwietnia 2013 r. wzięliśmy udział w II Studenckiej Konferencji Biologii Molekularnej, która odbyła się na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ w Pawilonie Biologii Molekularnej, przy ulicy Pomorskiej. Konferencja okazała się wielkim sukcesem, wzięło w niej udział ok. 160 uczestników, w tym znakomite osobistości:

 • Prof. dr hab. Ewa Bartnik– Instytut Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego

 • Prof. dr hab. Dariusz Bartosik – Zakład Genetyki Bakterii Uniwersytetu Warszawskiego

 • Prof. dr hab. Janusz Błasiak – Katedra Genetyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego

 • Dr Anna Kulma – Zakład Biochemii Genetycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

 • Prof. dr hab. Maciej Kurpisz – Instytut Genetyki Człowieka PAN

 • Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek – Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza

 • Różnorodna tematyka sesji referatowych, jak i sesji posterowych pozwoliła zapoczątkować ciekawe dyskusje między uczestnikami, które przyczyniły się do nawiązania nowych znajomości oraz poznania najnowszych osiągnięć biologii molekularnej. Na zakończenie Konferencji zostały rozdane nagrody za najlepsze wystąpienie i najlepszy poster, wybór był bardzo trudny, ponieważ uczestnicy przedstawili wiele interesujących prac. Za najlepsze wystąpienie jury wyróżniło Marcina Zawrotniaka z UJ, który przybliżył nam temat „Zabójcza chromatyna, czyli Neutrofilowe Pułapki Zewnątrzkomórkowe”, natomiast nagrodę za najlepszy poster otrzymali: Adrian Grzemski, Przemysław Olejnik i Kacper Nowacki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zaprezentowali oni temat „Optymalizacja oznaczania aktywności dehydrogenaz za pomocą testu TTC”. Mamy nadzieję, że spełniliśmy Wasze oczekiwania co do przebiegu i formy Konferencji i już teraz serdecznie zapraszamy za rok na kolejną edycję.

  Z naszego ramienia udział wzięli:

  Koordynator:
  Monika Toma

  Komitet organizacyjny:
  Kinga Frajkowska
  Gabriela Gajek
  Natalia Gudaja
  Anna Korycińska
  Urszula Nowak
  Szymon Olejniczak
  Przemysław Tomczyk
  Anna Zalewska

  Chcielibyśmy również serdecznie podziękować sponsorom - firmom Eppendorf, HTL, LabJot, Maximus, za okazane wsparcie podczas II SKBM.


  Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Noc Biologów, która odbędzie się na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska w budynku D dnia 11.01.2013 r. Jeśli jesteś ciekaw jak wygląda praca laboratoryjna od zaplecza to Noc Biologów jest wydarzeniem, na ktorym powinieneś być. Sekcja Genetyczna SKNB będzie brać w nim czynny udział, zapraszamy do rejestracji na warsztaty, na których nauczysz się jak przeprowadzać analizę pokrewieństwa, a także zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu genetyki. Ponadto zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska, na którym zademonstrujemy jak domowymi sposobami wyizolować DNA. Przewidujemy również inne atrakcje. Przyjdź i przekonaj się sam.
  Czekamy na Ciebie,
  Sekcja Genetyczna SKNB
  Więcej informacji na stronie: http://www.nocbiologow.home.pl.


  W poniedziałek 7.01.2013 r. o godzinie 10:30 odbędzie się spotkanie, pod salą seminaryjną w Katedrze Genetyki Molekularnej w budynku D odnośnie przygotowań do Nocy Biologów. Serdecznie zapraszamy. Jeżeli nie możesz przyjść, napisz : sekcja_genetyczna@wp.pl


  Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie Sekcji Genetycznej, które odbędzie się w środę 12.12.2012 r. w godzinach 15.30 - 17.00 oraz w piątek 14.12.2012 r. w godzinach 14.00 - 15.30 w sali D-RW (Aula Rady Wydziału) w Katedrze Biofizyki. Prosimy o przyjście w wybranym przez siebie terminie.

  Organizatorzy


  Dnia 8 listopada 2012 r. o godzinie 14.15 w sali D103 Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się seminarium "Komputery biomolekularne". Tematem będzie: "Biomolekularny automat Shapiro i jego zastosowanie".

  Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


  Zapraszamy

  Sekcja Genetyczna chciałaby serdecznie zaprosić wszystkich chętnych na pierwsze spotkanie organizacyjne w roku akademickim 2012/2013, które odbędzie się dnia 31.10.2012 r. o godzinie 12:00 w sali D-RW (Aula Rady Wydziału) w Katedrze Biofizyki.

  Organizatorzy


  Organizacja I Studenckiej Konferencji Biologii Molekularnej

  Mieliśmy przyjemność organizacji I Studenckiej Konferencji Biologii Molekularnej która odbyła się w dniach 23-24 marca 2012 roku na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ w Pawilonie Biologii Molekularnej, przy ulicy Pomorskiej. Organizacja odbyła się w kooperacji ze Studenckim Kołem Naukowym Młodych Biofizyków.

  Z naszego ramienia udział wzięli:

  Koordynator:
  Agnieszka Kędzierska

  Uczestnicy:
  Katarzyna Antonik
  Ewelina Bęben
  Marta Cipińska
  Anna Czubatka
  Łukasz Kałużny
  Anna Korycińska
  Urszula Nowak
  Monika Toma