O nas

Genetyka to nauka zajmująca się dziedziczeniem i zmiennością organizmów, które oparte są na informacji zawartej w jednej z najciekawszyszch istniejących cząsteczek – podwójnej helisie DNA. Definiuje ona jacy jesteśmy, a jej analiza pozwala nam na wczesne wykrywanie chorób genetycznych i łagodzenie ich skutków. Rozwój inżynierii genetycznej i jej metod, przyczynia się do poprawy jakości naszego życia m.in. poprzez otrzymywanie organizmów o korzystnych cechach fenotypowych, produkcję leków i innych substancji, które goszczą na co dzień w naszych domach.

Badania genetyczne koncentrują się na molekularnej strukturze, funkcji i ekspresji genów oraz ich udziale w funkcjonowaniu komórek organizmu. Bada również skutki nieprawidłowości w składzie i budowie genów. Genetyka może mieć wielki udział m.in. w rozwoju medycyny personalizowanej, która naszym genom przypisuje osobnicze różnice w przebiegu chorób i podatności na stosowane terapie farmakologiczne i genowe.

Jako młodzi studenci i pasjonaci interesujemy się zarówno historią, jak i najnowszymi osiągnięciami z dziedziny genetyki. Pod patronatem dr hab. inż. Tomasza Śliwińskiego, prof. nadzw UŁ i Katedry Genetyki Molekularnej prowadzimy własne badania z zakresu geno- i cytotoksycznego wpływu różnych substancji na nasze komórki, polimorfizmu genów i innych.

Zarząd:

 • Opiekun:
  dr hab. inż. Tomasz Śliwiński, prof. nadzw. UŁ

 • Przewodniczący:
  Łukasz Śledziński

 • Wiceprzewodniczący:
  Monika Toma

 • Skarbnik:
  Marta Zwolińska

 • Tworzenie strony oraz zdjęcia:
  Ewelina Piechota