SKNOP - Studenckie Ko?o Naukowe Ochrony Przyrody przy Uniwersytecie Łódzkim

NASZE DZIAŁANIA

W planach:
 Jeśli starczy nam czasu to spróbujemy dokonać inwentaryzacji wybranych terenów zielonych w mieście. Czy wiecie, że niecałe 2,5km od Piotrkowskiej można spotkać storczyka szerokolistnego? Kumaka nizinnego? Rzekotkę drzewną? I to na terenach otwartych, dostępnych dla każdego, nie objętych żadną ochroną!

Aktualnie planujemy inwentatyzację Parku Wolności w Pabianicach!
 
Zainteresowany(a)? Przyjdź na nasze zebranie lub napisz: [email].


Rok 2011:
*Styczeń 2011 - Udział w Zimowym Liczeniu Ptaków Wodno-błotnych (organizowanym przez sekcję Ornitologiczną KNB UŁ) w dolinie rzeki Bzury;
*Luty/marzec 2011 – Akcja Sowy w Łodzi – kontynuacja projektu mającego na celu ocenę populacji sów w łódzkich parkach;
*24.03.2011 – Konkurs Fotografii Przyrodniczej SKNOP – rozdanie nagród w cyklicznym konkursie skierowanym do studentów, mającego na celu promocję Koła, Wydziału BiOŚ oraz piękna przyrody;
*08.04.2011 – wycieczka do Parowów Janinowskich - wyjazd przyrodniczo-krajoznawczy;
*14.04.2011 - Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki – pokaz slajdów – promocja Koła Naukowego i jego działalności;
*15.04.2011 - Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki – wycieczka „Zielone Skarby Łodzi” – otwarta wycieczka przyrodoznawcza, promocja Koła Naukowego i jego działalności;
*20.04.2011 – II Debata Studencka „Dyskusje o Energii” - organizacja wspólnie z Polską Zieloną Siecią drugiej z cyklu debat dla studentów, której tematem było „Efektywne i oszczędne korzystanie z energii”;
*21-22.05.2011 – Wyjazd na Ponidzie – wyjazd o tematyce florystycznej dla członków Koła;
*23-26.05.2011 – Wyjazd do Puszczy Białowieskiej – inwentaryzacja stanowisk traszki grzebieniastej w wybranych zbiornikach wodnych;
*24.06.2011 – udział członków Koła w Projekcie Wodniczka organizowanym przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków;
*Lipiec 2011 – praktyki członka Koła w Puszczy Białowieskiej organizowane przez Pracownie na Rzecz Wszystkich Istot o tematyce roli martwego drewna dla lasu;
*15.07-22.07.2011. – Obóz naukowy w Białowieskim Parku Narodowym – poszukiwanie stanowisk granicznika płucnika (współpraca z "Pracownią na Rzecz Wszystkich Istot") oraz kontynuacja inwentaryzacji stanowisk traszki grzebieniastej;
*Sierpień 2011 – udział członków Koła w Akcji Siemianówka organizowanej przez Koła Naukowe Biologów Uniwersytetu w Białymstoku;
*Wrzesień 2011 – udział członków Koła w Obozie Ornitologicznym nad Zbiornikiem Jeziorsko organizowanym przez Sekcję Ornitologiczną SKNB UŁ;
*15.11.2011 – III Debata Studencka „Dyskusje o Energii” - organizacja wspólnie z Polską Zieloną Siecią drugiej z cyklu debat dla studentów, której tematem brzmiał: „Możliwość wzrostu PKB i rozwoju społecznego a redukcja CO2”;
*24.11- 16.12.2011 – zbiórka karmy dla Grupy Miauczy Kotek z Pabianic na rzecz bezdomnych kotów;
*12-16.12.2011 – Akcja Kartka dla Zwierzaka – malowanie kartek świątecznych przez studentów wydziału BIOŚ i ich sprzedaż; zebrane środki (465 zł) zostały przeznaczone na zakup artykułów dla zwierząt ze Schroniska dla Zwierząt na Marmurowej w Łodzi;
*Kontynuacja redakcji i kolportażu ekobiuletynu „Rosiczka” – tematyka głównie przyrodniczo – ekologiczno - filozoficzna. Artykuły autorstwa studentów, w tym członków Koła – cały rok;
*Kontynuacja akcji selektywnej zbiórki baterii- na czterech wydziałach UŁ ustawione zostały specjalne pudełka, zużyte baterie utylizuje firma zajmująca się odpadami niebezpiecznymi ”Reba” – cały rok;
*Prowadzenie akcji informacyjnej na tablicy Koła w budynku B wydziału BiOŚ dotyczącej szeroko pojętej ochrony przyrody oraz działalności Koła - ulotki, plakaty, artykuły z prasy - cały rok;
*Prowadzenie strony internetowej Koła – aktualności, informacje, galeria i inne, oraz promocja Koła na portalu społecznościowym Facebook – cały rok.


Rok 2010:
* Obóz na terenie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego
* Fotokonkurs Przyrodniczy [przejdź do strony]
* Inwentaryzacja sów na terenie miasta - Akcja Sowy Łodzi [przejdź do strony]
* Wydawanie kolejnych numerów "Rosiczki"
* Udział w Zimowym Liczeniu Ptaków Wodno-błotnych (organizowanym przez sekcję Ornitologiczną KNB UŁ)
* Organizacja I Debaty Studenckiej "Dyskusje o energii"
* Organizacja Zebrania Otwartego z prezentacją dotychczasowych działań SKNOPu
* Wycieczka przyrodnicza nad zbiornik zaporowy Jeziorsko
* Kolejna akcja charytatywna "Kartka dla Zwierzaka"
* Kontynuacja zbiórki zużytych baterii
* Udział w Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki, Piknik Naukowy w Manufakturze

Rok 2009:
* Zaangażowanie się w akcję protestacyjną przeciw planom powstania kopalni w Rogóźnie
* Letni obóz naukowy w Poleskim Parku Narodowym - przeprowadezenie badań fitosocjologicznych wrzosowisk Parku
* Wydawanie kolejnych numerów ekobiuletynu "Rosiczka"
* Udział w sesji Klubu Przyrodników pt. "Czy udaje się nam powstrzymać degradację przyrody?". Wystąpiliśmy z posterem "Flora naczyniowa jeziora Dołgie Wielkie (Słowiński Park Narodowy) i jej zmiany w ostatniej dekadzie", będącego owocem obozu w SPN.
* Malowanie kartek świętecznych (Wielkanocnych)na rzecz schroniska dla zwierząt na ul. Marmurowej
* Malowanie kartek Bożonarodzeniowych na rzecz schroniska dla zwierząt w Zgierzu
* Zbiórka zużytych baterii (c.d.)

Rok 2008:
* Udział w festiwalu kół naukowych na wydziale BiOŚ UŁ oraz Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego
* Udział w akcji "Salon Maturzystów" na wydziale Zarządzania UŁ
* Letnie obozy naukowe w Słowińskim Parku Narodowym oraz w Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej
* Wydawanie ekobiuletynu "Rosiczka" [dostępnego w dziale Download]
* Udział w akcji informacyjnej dla WWF "Ratujmy Rysie"
* Udział w Konferencji "Prawo Ochrony Środowiska" na wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
* Malowanie kartek świątecznych na Wielkanoc na rzecz schroniska dla zwierząt na ul. Marmurowej
* Zbieranie podpisów w akcji "Stop foliówkom" połączona z akcją informacyjną

Rok 2007:
* Prowadzenie akcji informacyjnej na tablicy koła dotyczącej szeroko pojętej ochrony przyrody, np. Doliny Rospudy, Dnia Ziemi, obszarów NATURA 2000 - cały rok
* Zorganizowanie koncertu charytatywnego na rzecz zwierząt ze schroniska w Korabiewicach - 14 grudnia
* Wzięcie udziału w konferencji "Restytucje i reintrodukcje" zorganizowanej przez Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie - 23 listopada
* Udział w warsztatach zorganizowanych prze Pracownię na Rzecz wszystkich Istot: "Zagrożenia i potrzeby ochrony dziko żyjących zwierząt przy drogach w Polsce" - 15-20 listopada
* Spotkania referatowe i prezentacje: "Rekiny", "Bocian czarny"
* Udział w corocznym zjeździe chorągwi ZHR - organizacja gier dydaktycznych i prelekcji w łódzkich parkach - wrzesień
* Obóz naukowy w Nagórkach mający na celu zbadanie i oznaczenie roślin oraz inwentaryzację przyrodniczą Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej - obszaru NATURA 2000 - 2-15 lipca
* Kontynuowano akcję dotyczącą selektywnej zbiórki baterii - ustawione zostały specjalne pudełka, zużyte baterie utylizowała firma zajmująca się odpadami niebezpiecznymi Reba
* Zorganizowanie wystawy na Międzynarodowy Dzień Wody w holu budynku A wydzialu BiOŚ UŁ przy współpracy z Katedrą Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Muzeum Przyrodniczym przy Katedrze Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej, Katedrę Algologii i Mikologii, Katedrę Ekofizjologii i Rozwoju Roślin, Sekcję Botaniczną- 22 marca
* Udział w pikiecie pod Urzędem Marszałkowskim w Łodzi - "Ratujmy Dolinę Rospudzy"
* Spotkania referatowe i prezentacje: "Dolina Warszawsko-Berlińska", "Hałas w zdrowiu człowieka", "Przyroda Parku Źródliska", "Kultura a natura"

Rok 2006:
* Organizacja koncertu charytatywnego na rzecz schroniska dla zwierzżt w Piotrkowie Trybunalskim
* Prezentacja "Pociąg do Rospudy" [prowadzenie: Konrad Malec z Instytutu Spraw Obywatelskich]
* Wyjazd do Karszewa - inwentaryzacja terenu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej
* Inwentaryzacja Zielenii Łódzkiej
* Organizacja przyrodniczego konkursu fotograficznego
* Pomoc w tropienu wilków w Białowieskim Parku Narodowym
* Udział w XXIV Zjezdzie Klubu Przyrodnikow
* Wyjazd na konferencję rolniczą
* Zbiórka zużytych baterii (c.d.)

Rok 2005:
* Rysowanie i sprzedaż kartek świątecznych (c.d.) - dochód ze sprzedaży przezanczony na schronisko dla zwierząt w Łodzi [ul. Marmurowa]
* Organizacja koncertu charytatywnego na rzecz zwierzżt ze schroniska w Korabiewicach
* Pomoc Palmiarni w pracach w byłym ogrodzie botanicznym Uniwersytetu Łódzkiego
* Inwentaryzacja przyrodnicza rezerwatu Wolbórka
* Współorganizacja II Spotkania Kół Naukowych wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
* Zbiórka zużytych baterii (c.d.)
* Wyjazd do Arboretumn w Rogowie
* Pomoc w badaniach w ZBS w Białowieży
* Obóz botaniczny w Niekłaniu
* Organizacja konkursu fotograficznego
* Organizowanie spotkań referatowych
* Rajd rowerowy po Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich
* Zorganizowanie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Ochrona przyrody w pracach młodych naukowców"

Rok 2004:
* Rysowanie i sprzedaż kartek świątecznych (c.d.)
* Organizacja koncertu charytatywnego na rzecz zwierząt ze schroniska na Marmurowej
* Organizacja konkursu fotograficznego
* Zbiórka zużytych baterii (c.d.)
* Inwentaryzacja dendrologiczna Parku Dworskiego W Hucie Dłutowskiej w woj. łódzkim

Rok 2003:
* Rysowanie i sprzedaż kartek świątecznych
* Zbiórka zużytych baterii
* Obóz naukowy w Majdowie
* Obóz naukowy w Bułgarii
* Zorganizowanie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Ochrona Przyrody w miastach w warunkach zrównoważonego rozwoju"