SKNOP - Studenckie Koło Naukowe Ochrony Przyrody przy Uniwersytecie Łódzkim

GALERIATak wyglądaliśmy cztery lata temu, w roku akademickim 2005/06. Bardziej aktualne zdjęcie tutaj!

DEBATA O ENERGII (JESIEŃ 2010)
OBÓZ W PROJEKTOWANYM TURNICKIM PARKU NARODOWYM (2010)
ZIMOWE LICZENIE PTAKÓW WODNO-BŁOTNYCH (DOLINA BZURY, 2010)
OBÓZ W POLESKIM PARKU NARODOWYM (2009)
SESJA KLUBU PRZYRODNIKÓW W ŁAGOWIE
OBÓZ W SŁOWIŃSKIM PARKU NARODOWYM (2008)
"RATUJMY DOLINĘ ROSPUDY" - ŁÓDŹ, Luty 2007
PROJEKT - ZIELEŃ ŁÓDZKA 2006
WYJAZD TERENOWY - GRABIA
WYJAZD DO PRADOLINY WARSZAWSZKO-BERLIŃSKIEJ - WAKACJE 2006
ROZDANIE NAGROD W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM 2006
WYJAZD DO BIAŁOWIEŻY - LUTY 2006
XXIV ZJAZD KLUBU PRZYRODNIKOW
WYJAZD INTEGRACYJNY DO ROGOWA 2005
INNE WYJAZDY I WYDARZENIA