SKNOP - Studenckie Koło Naukowe Ochrony Przyrody przy Uniwersytecie Łódzkim

Serdecznie witamy na stronie Studenckiego Koła Naukowego Ochrony Przyrody!


NASTĘPNE SPOTKANIE SKNOP:

05.11.2013 o godz. 17:00


Miejsce: "Palarnia" - mała salka przy Auli A budynku A Wydziału BiOŚ UŁ, piętro -1

Na zebraniu zajmiemy się m.in.

- nowymi projektami na najbliższy rok
- wyborem nowego zarządu
- herbatą i kawą ;)
Zapraszamy:)Obóz naukowy SKNOP

odbędzie się w Kampinoskim Parku Narodowym
Masz ochotę na bliższy kontakt z przyrodą
oraz zdobycie nowej wiedzy i umiejętności?

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy!
sknopsknop@gmail.com
Termin obozu: 29.07 - 7.08.2013


Studenckie Koło Naukowe Ochrony Przyrody dziękuje za wspólne malowanie świątecznych kartek!

Zyski ze sprzedaży tych małych dzieł sztuki w całości przeznaczone zostały na pomoc organizacji Miauczykotek z Pabianic pomagającej bezdomnym kotom
Zakupiliśmy suchą i mokrą karmę
Przekazaliśmy również dary zebrane w czasie zbiórki na Wydziale BiOŚ

Kwota - 245,98 zł - została przeznaczona na zakup karmy (pozostałą część wykorzystaliśmy na zakup benzyny na transport karmy i darów ze zbiórki)

Dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych Akcjach!


paragony


Studenckie Koło Naukowe Ochrony Przyrody dziękuje za wspólne malowanie świątecznych kartek!

Zyski ze sprzedaży tych małych dzieł sztuki w całości przeznaczone zostaną na pomoc wybranemy schronisku dla zwierząt lub organizacji pomogającej bezdomnym zwierzętom
O wyborze poinformujemy na stronie internetowej i na FB


Całość zebranej kwoty - 268,90 zł - zostanie przeznaczona na zakup karmy

Dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych Akcjach!


Nowy Zarząd SKNOPu!

Dnia 20. października 2011 roku o godz. 18.00 odbyło się Walne Zgromadzenie SKNOP
zwołane na wniosek Przewodniczącego Koła w celu wyboru nowego Zarządu Koła.
Wybór Zarządu Koła odbył się zgodnie ze Statutem Koła.
Na podstawie tajnego głosowania ustalono Zarząd Koła w składzie:

Prezes: Anna Bednarek

Vice prezes: Olga Antczak

Sekretarz: Dorota Gusta
Inne:
Sowy Łodzi
Konkurs Fotografii Przyrodniczej